Ekološki certifikat

OPG Mataga je certificirani ekološki proizvođač. Certifikat u prilogu: